NM DƯỢC PHẨM VĨNH LONG

NM DƯỢC PHẨM VĨNH LONG

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tư : CÔNG TY DƯỢC - VTYT CỬU LONG - VĨNH LONG 

Dự án         : Nhà máy sản xuất thuốc viên và dịch truyền GMP

Địa điểm     : số 150 đường 14/9 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Hạng mục công việc : + Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

                                    + Hệ thống Điện

                                    + Hệ thống cung cấp nước sạch RO

Tổng giá trị hợp đồng :  2.500.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3816931 * Fax: * Email: seatecco-danang@seatecco.com