Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 5-2022

Chuyên mục: Tin tuyển dụng

Kỹ sư Dự Toán ME
Xem tiếp...

TUYỂN DỤNG THÁNG 12-2021

Chuyên mục: Tin tuyển dụng

Công nhân lắp đặt M&E, Thợ phụ
Xem tiếp...

TUYỂN DỤNG THÁNG 10-2021

Chuyên mục: Tin tuyển dụng

Trưởng BP Shop, Công nhân lắp đặt, Thợ phụ
Xem tiếp...

TUYỂN DỤNG THÁNG 7-2021

Chuyên mục: Tin tuyển dụng

GS ME, Trưởng BP Shop, CB ATLĐ, Thư ký công trình
Xem tiếp...
Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3816931 * Fax: * Email: seatecco-danang@seatecco.com