SEATECCO nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 !

SEATECCO nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 !

Chuyên mục: Tin nội bộ

 Ngày 11 tháng 03 năm 2015, SEATECCO đã được tổ chức đánh giá độc lập Quốc tế GIC cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 .

         Với tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã xây dựng, chất lượng các sản phẩm mà SEATECCO cung cấp cho khách hàng sẽ ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.

 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3816931 * Fax: * Email: seatecco-danang@seatecco.com