TTHC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TTHC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư :  ỦY BAN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG

Địa điểm :  26 đường Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hạng mục công việc : Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Tổng giá trị hợp đồng : 5.500.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com