TT TRUYỀN MÁU KV HUẾ

TT TRUYỀN MÁU KV HUẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tư :     VIỆN HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU QUỐC GIA 

Dự án        :      Trung tâm Huyết học Huế 

Địa điểm     :     16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thừa Thiên Huế

Hạng mục công việc   :    Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Tổng giá trị hợp đồng :    500.000 USD

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com