NHÀ MÁY IDI

NHÀ MÁY IDI

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tư  :  CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐTPT  ĐA QUỐC GIA  (IDI) 

Dự án          :   Nhà máy  đông lạnh Thủy sản IDI 

Địa điểm      :    Khu công nghiệp Vàm Cống, tỉnh Đồng Tháp

Hạng mục công việc:     + Hệ thống lạnh trung tâm

                                       + Hệ thống kho lạnh

                                       + Thiết bị cấp đông

                                       + Máy phát điện dự phòng

Tổng giá trị hợp đồng :   10.000.000 USD.

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3816931 * Fax: * Email: seatecco-danang@seatecco.com