NHÀ MÁY DAP - LÀO CAI

NHÀ MÁY DAP - LÀO CAI

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tư :  CÔNG TY CỔ PHẦN DAP SỐ 2 - VINACHEM

Dự án        :   Nhà máy  DAP - Lào Cai 

Địa điểm   :   KCN  Tàng Long, quận Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hạng mục công việc : + Bảo ôn hệ thống thiết bị và đường ống

                                    + Bảo ôn 2 bồn chứa ga NH3 lỏng

Tổng giá trị hợp đồng : 500.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com