BỆNH VIỆN TW HUẾ

BỆNH VIỆN TW HUẾ

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tư :    BỆNH VIỆN TW HUẾ  - BỘ Y TẾ

Dự án        :   Bệnh viện Trung ương Huế 

Địa điểm     :   Thành phố Huế,  Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hạng mục công việc :    Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Tổng giá trị hợp đồng :    1.200.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3816931 * Fax: * Email: seatecco-danang@seatecco.com