BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

bv C

Chủ đầu tư :    BỆNH VIỆN C - BỘ Y TẾ

Dự án        :     Cải tạo bệnh viện C - Đà Nẵng 

Địa điểm     :    122 Hải Phòng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hạng mục công việc   :    Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com