AN PHÚ THỊNH PLAZA

AN PHÚ THỊNH PLAZA

  

  Nhà đầu tư :         CÔNG TY  CP XD - PTĐT  AN PHÚ THỊNH 

  Dự án         :        TTTM An Phú Thịnh - Qui Nhơn 

  Địa điểm      :      16 Lê Lợi, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

 Hạng mục công việc   :    Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

 Tổng giá trị hợp đồng :                2.000.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3816931 * Fax: * Email: seatecco-danang@seatecco.com