Thông báo TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2022

Thông báo TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2022

Được đăng: 03-01-2023 15:55   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

(V/v Tạm ứng cổ tức năm 2022)

   Theo nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2023 của HĐQT công ty cổ phần Seatecco, Công ty cổ phần SEATECCO sẽ tiến hành chi tạm ứng cổ tức năm 2022 cho Cổ đông công ty. Vậy, Công ty thông báo cho Quý cổ đông được biết và liên hệ phòng Kế toán Tài vụ để nhận tạm ứng cổ tức theo quy định.

(Nghị quyết số 01 của HĐQT - file đính kèm )

HĐQT

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com