Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Được đăng: 18-05-2023 11:23   Chuyên mục: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Quý vị vui lòng xem (file đính kèm)

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com